HR medewerker

Locatie: Haarlem

In deze functie:
• Adviseer je, gevraagd en ongevraagd, de schoolleiding op het gebied van personeelsbeleid en personeelszorg;
• Adviseer je de medewerkers van het RSC over arbeidsvoorwaardelijke zaken, onder andere in relatie met de CAO VO 2022;
• Voer je zelfstandig gesprekken met medewerkers over scholingsmogelijkheden en professionele groei;
• Houd je je bezig met de personele formatie en adviseer je de schoolleiding;
• Initieer je processen om verzuim van medewerkers te begeleiden en waar mogelijk terug te dringen
• Ondersteun je het vormgeven van de gesprekscyclus met de medewerkers van de school.
• Neem je deel aan verschillende overleggen.
• Voer je verschillende omvangrijke administratieve taken uit zoals
o De invoer van personele gegevens in de diverse systemen en de controle daarop. o Het opstellen van managementinformatie.
o Het aanvragen van subsidie
Als HR-adviseur functioneer je direct onder de verantwoordelijkheid van de rector of conrector bedrijfsvoering. Met hen schakel je snel, waarbij je zowel ondersteunt als ook zelf initiatief neemt.

Functie eisen

Wat we van onze nieuwe HR-adviseur vragen?
• Bij voorkeur een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van HRM of personeelsbeleid
• Beschikbaarheid op minimaal 3 dagen per week
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Bekendheid en/of affiniteit met het onderwijsveld
• Verbale en schriftelijke vaardigheden die passen in een onderwijsomgeving
• Kennis van de volgende softwareprogramma’s Foleta, Visma HRM, Office 365 strekt tot aanbeveling
Je herkent je in de volgende persoonskenmerken:
Sociaal, communicatief, praktische ingesteld, een hands on mentaliteit, enthousiast, representatief, integer en proactief met werken in het voortgezet onderwijs heeft de voorkeur.

Rudolf Steiner College

De naam van onze school verraadt zijn identiteit: we zijn een vrije school.
Vrije scholen zijn geënt op het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Hij formuleerde vanuit zijn visie op de mens, pedagogische en didactische aanwijzingen en spoorde leraren aan deze voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen.
Dat doen we in de vrije scholen nog steeds: we zoeken naar een goede combinatie van traditionele en eigentijdse elementen, die samen zorgen voor de ontplooiing van zowel onze leerlingen, als die van onze medewerkers.
Ons onderwijs is verdeeld in periodes en vaklessen. Een aantal vakken wordt alleen in periodes gegeven. Een periode kan je zien als een intensieve cursus, die drie werken lang, elke ochtend wordt aangeboden. De docent werkt in zo'n periode rond een thema, vaak zonder boek en speelt in op de vraag van de groep.
De vaklessen zijn meer zoals in het reguliere onderwijs. In de lestabel van onze school staan ook ambachtsvakken en er is veel aandacht voor creativiteit. Eén van onze uitgangspunten in ons onderwijs is dat we zorgen voor de ontwikkeling van het hele kind: met hoofd, hart en handen.
Meer informatie over ons onderwijs en achtergronden kan je vinden op onze website.

Rudolf Steiner College