Docent Nederlands

Locatie: Heemstede

(T)huiswerkvrije mavo. Flexrooster. Klein team. Iedereen kent elkaar. De school met aandacht voor jou! Word je enthousiast na het lezen van deze woorden, dan is lesgeven op dé HBM echt iets voor jou! De HBM te Heemstede is per 1-8-2023 op zoek naar een docent Nederlands (2e graads).

Jouw profiel
Voor de vakgroep Nederlands zoeken wij een echte teamplayer! Je bent een gedreven docent, die didactische technieken inzet om de leerlingen actief aan het werk te zetten. Binnen de sectie werk je samen om het vak Nederlands kwalitatief vorm te geven. Hierin versterk je elkaar in de vakdidactiek en met lesideeën. Je bent een rolmodel voor onze diverse leerlingengroep, waarin je jouw leiderschap inzet voor de klas. Je bent onderdeel van een enthousiast docententeam met een groot lerend vermogen. Het docententeam heeft een belangrijke rol, waarbij we teambreed een veilig pedagogisch klimaat waarborgen, door middel van een preventieve en pro- actieve aanpak.

Dé HBM
Een kleine en overzichtelijke school in Heemstede waar medewerkers, leerlingen en ouders zich snel thuis voelen. Over ‘thuis’ gesproken: wij zijn een (t)huiswerkvrije mavo. Dit betekent dat leerlingen hun schoolwerk zo veel mogelijk op school doen, onder begeleiding van docenten. Dit doen we door gebruik te maken van een flexrooster.
Vanuit ons onderwijsconcept hebben wij hoge verwachtingen op gedrag en leren. Elk kind kan leren en groeien. Het is de kunst om de juiste weg te vinden en deze samen te bewandelen. Als docent is bewustwording in dit proces van belang. We werken als team met elkaar aan ontwikkeling, waarbij we elkaar inspireren, observeren en uitdagen.
In de klas gebruikt de docent directe instructie om nieuwe kennis aan te bieden, waarbij tussentijds technieken worden ingezet om controle van begrip te meten. Aan de hand van de bevindingen geeft de docent invulling aan het vervolg om alle leerlingen dezelfde leerdoelen te laten behalen. Hierbij speelt differentiatie en herhaald inoefenen een belangrijke rol.

Leren vanuit verbinding. Op de HBM vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich in elke les en overal in de school veilig en gezien voelt. Daarom kiezen wij voor een positief leef-, leer- en werkklimaat. Bij ons is vriendelijkheid en wederzijds respect de norm. Door aan een sterke verbinding in het team op de HBM te werken, kunnen we samen leren, creëren we een cultuur waarbinnen we veilig feedback aan elkaar kunnen geven en kunnen we met elkaar collegiaal leren. We werken met samen aan succes en vieren dit ook als team.
 

Haemstede Bargermavo

Ben jij een teamspeler, expert in jouw vak, deel je graag kennis, ben je zelf nooit uitgeleerd en wil je samenwerken in een onderwijsteam en vaksectie waar ieders talent benut wordt? Neem je graag initiatief, ben je innovatief en een pedagoog in hart en nieren en heb jij oog voor iedere leerling? Dan zoeken we jou en gaan we graag met je in gesprek!
 
Wie zijn wij?
De HBM in Heemstede is een actieve, kleinschalige, (t)huiswerkvrije mavo, die leerlingen ook de mogelijkheid biedt om een Sport of Business profiel te kiezen Wij bieden uitdagend onderwijs, waarbij gelijke kansen voor iedereen, diversiteit, inclusie en persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van ieders talent centraal staat

Wij werken met een flexrooster, waarbij de vaklessen van 80 minuten in klassenverband plaatsvinden tussen 9.15 en 14.15 uur. Hieraan voorafgaand en aansluitend worden flexuren van 40 minuten gegeven, waarbij leerlingen klasoverstijgend kunnen kiezen uit een werk-, stilte- of vakbegeleidingsuur.

Voor meer informatie zie HBM

Haemstede Bargermavo