Zij-instromen in het voortgezet onderwijs

Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken. Vanwege allerlei arbeidsmarktfactoren van kwalitatieve en kwantitatieve aard is er een voortdurende behoefte aan zij-instromers in het voortgezet onderwijs, hoewel dat per vak en per regio sterk verschilt.

Portfoliobegeleiding

Talent als Docent biedt zij-instromers, in de voorbereiding op hun geschiktheidsonderzoek, ondersteuning bij de samenstelling van het portfolio.

We bieden deze begeleiding individueel en in groepsverband.

Zij-instromers die hier interesse in hebben, kunnen zich melden via deze pagina.

Subsidie voor zij-instromers
Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een zij-instroomsubsidie krijgen voor een on(der)bevoegde leraar. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding worden dan uit de subsidie betaald. Het ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

Vanuit de overheid is er een aantal eisen opgesteld waaraan je moet voldoen om als zij-instromer op een middelbare school voor de klas te mogen staan:

– Een afgeronde opleiding op hbo of wo niveau

– Beroeps- en maatschappelijke ervaring

– Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wanneer je als zij-instromer een beroepsgericht vak wil gaan geven, dan zijn dit de eisen waaraan je moet voldoen:

– Een afgeronde middenkaderopleiding of specialistenopleiding (mbo-4)

– HBO werk- en denkniveau

– Beroeps- en maatschappelijke ervaring

– Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Met het zij-instroomtraject kun je zowel je tweedegraads als eerstegraads lesbevoegdheid behalen, zodat je aan iedere klas in het voortgezet onderwijs les mag geven. Het zij-instroomtraject bestaat uit drie onderdelen:

1.      Sollicitatiegesprek en geschiktheidsonderzoek

Voordat je met het zij-instroomtraject mag beginnen, solliciteer je bij een middelbare school. Bij een match wordt er een geschiktheidsonderzoek afgenomen om te bepalen of je wel of niet direct voor de klas kunt staan. Om dat te bepalen worden je competenties beoordeeld.

2.      Scholings- en begeleidingstraject

Wanneer het geschiktheidsonderzoek wordt beoordeeld met de uitkomst ‘geschikt’, kun je aan een tweejarig scholings- en begeleidingstraject beginnen. Dit traject is op maat en wordt afgestemd op de vaardigheden die je nog verder moet ontwikkelen.

De concrete invulling van het traject wordt bepaald door een vertegenwoordiger van de school waar je als zij-instromer gaat werken en een vertegenwoordiger van de opleiding. Gedurende het scholings- en begeleidingstraject sta je betaald voor de klas en krijg je ondersteuning vanuit je werkgever en het opleidingsinstituut.

3.      Bekwaamheidsonderzoek

Als afsluiting van het scholings- en begeleidingstraject wordt er een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd. Bij een positieve uitslag ontvang je een getuigschrift waarmee je bevoegd bent om in het voortgezet onderwijs les te geven. Goed om te weten: het getuigschrift is geen bachelordiploma.

Goed nieuws voor (zij-)instromers

Op 12 oktober 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend voor flexibeler lerarenopleidingen voor (zij-)instromers. Het hoofddoel is dat (zij-)instromers een lerarenopleiding volgen die rekening houdt met ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. Lees hier het hele artikel.

Talent Als Docent

Ik wil persoonlijk advies