Routes naar het leraarschap

Denk je erover na om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Dan zijn er verschillende opleidingsroutes waar je voor in aanmerking zou kunnen komen:

De voltijd lerarenopleiding
– Voor als je geen aansluitende opleiding hebt, de vierjarige hbo-lerarenopleiding in voltijd.

De deeltijdopleiding – Voor als je geen aansluitende opleiding hebt, de vierjarige hbo-lerarenopleiding in deeltijd.

De kopopleiding – Voor wie recent een hbo- of wo-opleiding volgde in een vak dat verwant is aan een schoolvak.

De zij-instromersregeling – Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken, werkgevers kunnen hier een subsidie voor ontvangen. Voor meer informatie klik hier.

Het hybride docentschap of gastdocentschap – Een deeltijdaanstelling in het onderwijs naast deeltijdwerk in loondienst, als ondernemer of zelfstandige.

Maatwerktrajecten – Bijvoorbeeld voor wie al een pabo-diploma heeft en in de onderbouw van het vmbo wil lesgeven in Nederlands, rekenen/wiskunde en nog een vak.

In deze factsheet staan alle mogelijkheden nog eens op een rijtje.

Een snelle manier om er achter te komen waar jij staat, met jouw opleiding en werkervaring, is om deze test te doen.

Vind je het moeilijk om wijs te worden uit al deze informatie? Wij helpen je graag met persoonlijk advies!  Of ga naar de oriëntatiepagina en meld jezelf aan voor onze volgende voorlichtingsbijeenkomst.

De onderwijsinstituten in onze regio, waar een opleiding gevolgd kan worden zijn: de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Talent Als Docent

Ik wil persoonlijk advies