Tekortvakken in de regio

Ook in de regio’s Groot-Amsterdam en Zuid-Kennemerland is er in het voortgezet onderwijs al geruime tijd sprake van een lerarentekort. De scholen hebben veel moeite om bevoegde docenten te vinden voor de vakken:

– Duits

– Frans

– informatica

– klassieke talen

– natuurkunde

– Nederlands

– scheikunde

– wiskunde

De komende jaren gaan veel leraren met pensioen en is de instroom in de lerarenopleidingen naar verwachting niet voldoende om deze vacatures op te vullen. Daardoor zal het lerarentekort in de regio waarschijnlijk nog verder toenemen.

In het voortgezet onderwijs in deze regio’s is er voor een klein aantal vakken ook een overschot aan docenten. Zo zijn er op dit moment al veel docenten geschiedenis en lichamelijke opvoeding op zoek naar een baan.

Ik wil persoonlijk advies