Leraar worden, zijn en blijven.

Talent Als Docent

ICALT-training 2: Begeleiden met ICALT

Het leren bepalen van de Zone van Naaste Ontwikkeling na ICALT observatie. Schrijf je hieronder in voor ICALT training 2.

Datum: woensdag 23 oktober 2024

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Prijs: –

Locatie: Locatie nog nader te bepalen.

Bewijs van deelname: Als aan de onderlinge en landelijke consensus voldaan wordt, krijgen de deelnemers een certificaat “ICALT observator” toegezonden. Deelnemers die na de oefening een te sterk afwijkend scorepatroon houden krijgen geen certificaat.

Deze training heeft tot doel om coaches en/of begeleiders te ondersteunen bij het bevorderen van professionele groei van startende leraren op het terrein van pedagogisch-didactisch handelen.

Doel van de training

Tijdens deze training krijgt u een systematiek aangereikt om op basis van de lesobservatie met het ICALT- instrument de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvnO) te bepalen. Met deze concrete ontwikkelpunten kan de starter aan de slag gaan. In overleg wordt bepaald welke begeleiding nodig is voor het realiseren van de gewenste ontwikkeling. Na verloop van tijd wordt een volgende observatie uitgevoerd en wordt opnieuw de ZvnO vastgesteld. Zo ontstaat een coachingscyclus die steeds opnieuw doorlopen kan worden. Deze combinatie van ICALT observatie en begeleiden in de ZvNO is uit onderzoek effectief gebleken.

Voor wie?

Deze training is voor coaches en begeleiders van starters die ICALT-1 Observeren met ICALT hebben gevolgd.

Duur

Eén dagdeel (4 klokuren)

Onderwerpen en werkwijze

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. U krijgt informatie over effectief leraarsgedrag, de rangorde in het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar die vastgesteld kan worden met de RASCH-methode én het gericht begeleiden in de ZvnO. U oefent met het bepalen van de ZvNO. Aan de hand van een videofragment wordt het ICALT-observatie instrument ingevuld en omgezet naar een scoringspatroon waardoor de ZvNO zichtbaar wordt. Vervolgens oefent u met het coachen in de ZvNO om de starter in zijn/haar ontwikkeling te ondersteunen.

Je kunt je aanmelden d.m.v. onderstaand formulier

Ik wil persoonlijk advies

ICALT-training 2

  • Lees hier de Algemene voorwaarden