Startwijzer VO

Wil jij binnen jouw school de begeleiding van startende leraren verbeteren, maar weet je niet waar je mee kunt beginnen? Dan kan de Startwijzer VO je een stap verder helpen!

Vo-scholen die de begeleiding van startende leraren verder willen verbeteren, kunnen gebruikmaken van de vernieuwde Startwijzer VO. Deze digitale scan brengt in beeld hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt.

Doel van de Startwijzer VO is om scholen te helpen stappen te zetten om te komen tot een (nog) betere begeleiding van beginnende leraren en zo ook uitval onder deze groep te voorkomen. De gemaakte stappen kunnen daarnaast ook bijdragen aan een succesvolle werving en selectie van nieuwe leraren.

Klik hier om naar de startwijzer te gaan.

Ik wil persoonlijk advies