Inductiearrangementen

In 2013 heeft het ministerie van OCW het Raamplan Inductie Startende Leraren gepubliceerd met als belangrijkste doel de uitval onder starters te reduceren en hun professionele groei te bevorderen. In het plan staan vijf criteria opgenomen waar de driejarige inductie-arrangementen (begeleidingsprogramma’s) voor startende leraren aan moeten voldoen.

Het gaat om:

– Reductie van de werkdruk

– Enculturatie in school(beleid/cultuur)

– Basis voor doorgaande professionalisering (POP)

– Observatie en begeleiding in de klas

– Intervisie met peers en begeleiding

In 2020 zouden alle scholen binnen het voortgezet onderwijs een begeleidingsprogramma moeten hebben om de  uitval van starters te reduceren en de professionele groei te versnellen. Middelen daartoe zijn het creëren van goede condities voor starters, driejarige inductiearrangementen, scholing van begeleiders en onderzoek.

Talent als docent biedt scholen in de regio Groot-Amsterdam en Zuid-Kennemerland ondersteuning bij:

– Het ontwikkelen van een driejarig inductie-arrangement

– Het doorontwikkelen van het driejarig inductie-arrangement

– Scholing van begeleiders (basiscursus coaching, coaching van zij-instromers, icalt trainingen)

Het scholingsaanbod is terug te vinden op de website.

Voor (ondersteunings) vragen bij het ontwikkelen of doorontwikkelen van het driejarig inductie-arrangement kun je het contactformulier gebruiken.

Algemeen aanmeldformulier D

  • Lees hier de Algemene voorwaarden

Ik wil persoonlijk advies