Docent Drama

Locatie: Hoofddorp

We zijn op zoek naar een docent Drama om ons Cultuurprofiel te versterken. 

We zoeken een teamplayer die onderdeel wil zijn van een sterke sectie met bevlogen docenten, die samen onderwijs durft te ontwikkelen en een veilig leerklimaat daarin centraal stelt. We vinden het belangrijk dat het deels nieuw te ontwikkelen programma leerlingen gaat ondersteunen in de ontwikkeling van persoonlijke drijfveren en ambities, bijdraagt aan persoonsvorming en de identiteit van leerlingen positief zichtbaar maakt. Naast de kunstvakken, zoals beeldende vorming en drama gaat multidisciplinair projectonderwijs een steeds belangrijkere rol spelen, want als leerlingen zelf mogen kiezen wat ze willen leren, maken en tonen, komen ze dichterbij wie ze zijn en willen worden. 

Het Kaj Munk is een school die midden in de samenleving staat en het belangrijk vindt dat het onderwijs aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Ook proberen wij zo goed als mogelijk aansluiting te vinden bij onderwijsmatige ontwikkelingen en de didactische mogelijkheden die daarbij horen. In de onderbouw is formatief handelen een belangrijk onderdeel geworden van onze manier van werken en in de bovenbouw zijn we dit aan het ontwikkelen en richten daar regelmatig studiedagen voor in. 

Voor deze vacature zoeken we tweede- of eerstegraads docenten die enthousiast zijn en inspiratie vinden in het onderwijs, waarbij leerlingen een groter deel van de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen en ruimte krijgen om eigen keuzes te maken.

Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van docenten op het Kaj Munk College verwachten we dat het geven van leerlinggerichte feedback en feed forward een soort tweede natuur is en dat zij goed kunnen samen werken, ook over de grenzen van het eigen vak heen.

Functie eisen

In het bezit van een onderwijsbevoegdheid en ervaring met het zelfstandig aanbieden van dramalessen aan de onderbouw (klassen met ca. 24 lln) in het VO en mavo eindexamenklas (praktijk/voorstelling en theorie/CSE). 


 

Kaj Munk College

“Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College, Dé school voor creatieve denkers.

Samen bieden wij ruimte en begeleiding voor eenieder om zich te ontwikkelen. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Maar dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Onze school staat bekend om het warme leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Met het Kunst, Media en Cultuur- en een uitgesproken Bètaprofiel onderscheiden we ons in de regio.  
 
We werken in lerende teams aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs met oog voor de verschillen tussen leerlingen. De visie van onze school is in ontwikkeling en in dat proces zijn we de volgende pijlers in ambities en doelen aan het uitwerken:
 
Vertrouwen en veiligheid
Op onze school scheppen we een omgeving waarin we ons veilig en vertrouwd voelen. Dit vereist gepaste, op het leerproces gerichte relaties, waarbij de verwachtingen en de betrokkenheid hoog zijn. We werken vanuit een gemeenschappelijk normatief kader, iedereen kent de routines en grenzen.
 
Gemeenschap
De school is van ons allemaal. We vinden het belangrijk dat we ons verbonden voelen met elkaar. We accepteren en waarderen elkaars eigenheid, we steunen elkaar en zorgen samen voor een positieve, fijne gemeenschap.
 
Stevige basis
Op onze school geven we iedereen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen om vol vertrouwen volgende stappen te kunnen en durven zetten. Een ambitieus leerklimaat met een stevige basis in een samenhangend en betekenisvol curriculum, is een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken.
 
Groei
Op onze school dagen we onszelf elke dag uit om een stap verder te komen. We leggen de lat hoog, kiezen voor kwaliteit en zorgen voor voldoende ondersteuning om dat te bereiken. Daarmee groeit het vertrouwen in eigen kunnen en worden we zelfstandig en verantwoordelijk.

Voor een leuke impressie van onze school zie: Link naar onze open dag
 

 

Kaj Munk College