Senior Roostermaker

Locatie: Nieuw-Vennep

Bij ons word je verantwoordelijk voor het lesrooster en ondersteunende roosters van de school. Om goed onderwijs te kunnen verzorgen is een goed rooster essentieel. We verwachten van je dat je meedenkt met de schoolleiding en de leraren over een optimale inzet van personeel, lessen en ruimtes. Je werkt samen met twee assistent roostermakers, waar je functioneel leiding aan geeft. Samen zorgen jullie voor een servicegerichte roosterorganisatie.
 
Je volgt en analyseert relevante ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs en onderwijs gerelateerde activiteiten en adviseert de schoolleiding over (mogelijke) organisatorische complicaties. Ook adviseer je de schoolleiding over de inrichting van de jaaragenda ten aanzien van de lessentabel van de school. Je levert, in samenwerking met collega’s van andere disciplines, managementinformatie met betrekking tot het opstellen van het (meerjaren)formatieplan en de (meerjaren)begroting en stelt adviesnotities en beleidsvoorstellen op.
 
Je verzamelt, in samenwerking met je collega’s van de roosterkamer, informatie over onderwijsprogramma’s, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid docenten, beschikbare onderwijsruimten e.d. en maakt diverse roosters zoals jaarroosters, toetsroosters, surveillanceroosters en vergaderroosters. Je signaleert knelpunten bij de uitvoering van het beleid ten aanzien van planning en organisatie en doet voorstellen tot aanpassing. Ook ondersteun je bij de evaluatie van het gevoerde beleid ten aanzien van planning en organisatie en doe je voorstellen tot verbetering.

Kortom je bent de spil en vraagbaak ten aanzien van planning en organisatie.

Functie eisen

Van de nieuwe senior roostermaker wordt verwacht dat hij/zij:
 

 • Over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt.
 • Kennis heeft van de verschillende opleidingen in het voortgezet onderwijs en de impact voor het rooster overziet (zoals praktijkvakken, clustergroepen en keuzewerktijd).
 • Complexe roosters kan maken en een inzichtelijke en ook beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en van de medewerkers kan maken.
 • Vaardig is in het signaleren van knelpunten met betrekking tot de planning en organisatie en het tot een oplossing brengen hiervan.
 • Snel kennis kan verkrijgen van interne en externe administratieve procedures en voorschriften.
 • Over leidinggevende kwaliteiten beschikt en in staat is om op een coachende wijze de collega’s van de roosterkamer aan te sturen.
 • Vaardig is in het coördineren en bewaken van processen.
 • In staat is om op een heldere wijze (beleids)plannen te ontwikkelen en in praktijk te brengen.
 • Een dienstverlenende houding richting leerlingen en personeel heeft.
 • Prettig is in de omgang, flexibel, sociaal en goed kan samenwerken.
 •  Inzicht heeft in de schoolorganisatie en uiteraard affiniteit met de doelgroep heeft.
 •  Stressbestendig is en stevig in zijn/haar schoenen staat.
 •  Ervaring en kennis heeft van een roosterprogramma en bereid is hier verder in te professionaliseren.
 •  Ervaring en kennis heeft van Magister en Foleta.
 • Een HBO werk- en denkniveau heeft.

 

Herbert Vissers College

Het Herbert Vissers College is een brede scholengemeenschap voor vmbo bk, mavo, havo, atheneum, gymnasium en HVX. Havo en vwo vormen samen het Herbert Vissers Lyceum. Sinds schooljaar 18/19 wordt er gewerkt met een nieuwe onderwijsmethode, HVX, die uitgaat van persoonlijke groei en waar leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.
 
Wij zijn een school op christelijke grondslag, waar iedereen welkom is. Onderwijs volgen bij ons betekent respect hebben voor elkaars mening en onderlinge verschillen. Speerpunten in ons beleid zijn aandacht voor het talent dat in ieder kind zit en zorg voor elkaar. Momenteel hebben wij 1922 leerlingen en ruim 200 medewerkers, die gehuisvest zijn in drie gebouwen.
 
Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel. Wij zijn een school met hart voor de leerling en oog voor veiligheid en duidelijkheid. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in ons personeelsbeleid.
 
Het HVC is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten zelf nieuwe leraren opleiden en stagiaires begeleiden.
 
Wij zijn gevestigd in Nieuw-Vennep, centraal gelegen in het groeigebied Haarlemmermeer, en zijn uitstekend bereikbaar.

Herbert Vissers College