Docent Engels 2e graads

Locatie: Hoofddorp

Per 30 januari is het Haarlemmermeer Lyceum i.v.m. zwangerschapsvervanging op zoek naar een docent Engels tweede graads.

Wat ga je doen?
* Scroll down for English

Lijkt het je leuk om te werken op een school met Tweetalig Onderwijs (m/h/v) dan zijn we op zoek naar jou! Tijdens deze zwangerschapsvervanging geef je Engels aan klassen in de onderbouw en één klas 4 vwo. Wij zoeken bij voorkeur een docent die ervaring heeft met het CLIL-onderwijs.

Het Haarlemmermeer Lyceum is ook na meer dan zestig jaar nog volop in ontwikkeling en interessant voor collega's die meer willen dan lesgeven alleen.

De inschaling is op basis van kennis en ervaring.

English:

If you like working at a school with Bilingual Education (m/h/f) then we are looking for you! During this maternity substitution, you will teach English to classes in the lower grades and one class of 4 vwo. We are preferably looking for a teacher who has experience with CLIL teaching.

The Haarlemmermeer Lyceum is still developing even after more than sixty years and is interesting for colleagues who want more than just teaching.

The grading is based on knowledge and experience.

Wie ben jij?

 • Tweede graads bevoegd docent Engels
 • Hart voor internationalisering en diversiteit
 • Bij voorkeur een docent die ervaring heeft met het CLIL-onderwijs

English:
 • Second grade qualified English teacher
 • Heart for internationalization and diversity
 • Preferably a teacher who has experience with CLIL teaching

Wat krijg je van ons terug?
 • Contractduur: bepaalde tijd ivm vervanging
 • Voor deze functie is schaal LB, LC van toepassing. Je salaris bedraagt dan minimaal € 3.001,00 en maximaal € 4.573,00 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
 • 12 weken vakantie per jaar
 • 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Een goede pensioenregeling! Dunamare onderwijs neemt 70% voor haar rekening van de regeling bij het ABP.
 • Bij ons krijg je alle ruimte om je op professioneel- en persoonlijk vlak te ontwikkelen, bij de Dunamare Academie. Check hier de website: www.dunamare-academie.nl
 • Veel aandacht voor jouw gezondheid en vitaliteit, zoals een aantrekkelijk fietsplan, een vitaliteitsbudget en vitaliteitscoaches en trainingen zoals mindfulness, hardlopen of kickboksen;
 • 90 extra vrije uren per jaar, in te zetten op een manier die bij jouw persoonlijke levensfase past. Deze uren kun je bijvoorbeeld laten uitbetalen of inzetten ter bevordering van een goede werk privébalans of professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het team
* Scroll down for English

Welkom op Het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Tweetalig

Wij zijn een tweetalige school voor mavo, havo en vwo in Hoofddorp. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep.
Naast 1300 hele leuke leerlingen, hebben we jou ook veel te bieden:
 • een échte internationale plek om te werken
 • collegialiteit
 • goed onderwijs dat gegeven wordt volgens de principe's van Tweetalig Onderwijs (CLIL)
 • als opleidingsschool helpen wij jou om de allerbeste docent uit jezelf te halen
 • een jong en ambitieus onderwijsteam
 • we bieden je de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot TTO-docent
 • ondersteuning en financiering van aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden
 • uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden

Klinkt dat goed? Lees dan vooral verder, we vertellen je graag meer.

Een fijne plek om te werken
Het Haarlemmermeer Lyceum ligt in de mooie en groene wijk Floriande in Hoofddorp, omringd door sportclubs en sportfaciliteiten. Het zal je daarom niet verbazen dat sport een grote rol speelt bij ons. Wij zijn een officiële TOPsport-talent school, waarbij wij leerlingen met een LOOT-status begeleiden. Topsportleerlingen voelen zich bij ons als een vis in het water. Ons schoolgebouw is nieuw en heeft internationale uitstraling. Als je het vraagt aan onze docenten en leerlingen omschrijven zij het als een hele dynamische plek. Bij onze school is volop parkeerruimte.

Collegialiteit
We horen het dikwijls van onze docenten: de sfeer is internationaal en je voelt je hier snel thuis. Er hangt een aangename en gemoedelijke sfeer op Het Haarlemmermeer Lyceum. Je kunt rekenen op een hartelijk onthaal!
Gemoedelijk is overigens ook de omgang met de leerlingen en tussen de leerlingen. De sfeer op en rond onze school is heel vertrouwd. En dat maakt dat jij als docent echt inhoudelijk bezig kunt zijn met je vak. De secties nemen een belangrijke plek in op onze school en de sectie werkt actief aan haar eigen vakinhoudelijke ontwikkeling en organiseert geregeld sectiebijeenkomsten. Daarin vindt de onderwijskundige afstemming plaats, wordt de toepassing van het TTO onderwijs besproken, worden de best practises gedeeld en de leerlijnen besproken, et cetera.

Tweetalig Onderwijs
We werken volgens de onderwijskundige principes van het TTO. Wij zijn de vierde school in Nederland die voor mavo, havo en vwo gecertificeerd is door NUFFIC. Voor meer informatie over TTO in de praktijk, verwijzen wij je graag naar onze website.

Het Haarlemmermeer Lyceum maakt deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Via Dunamare worden secundaire arbeidsvoorwaarden gerealiseerd en kan gebruik gemaakt worden van het scholingsaanbod van de Dunamare Academie.

English:

Welcome to Haarlemmermeer Lyceum, location BdC

We are a bilingual school for mavo, havo and vwo in Hoofddorp. We are part of the Dunamare Onderwijsgroep (Dunamare Educational Group).
In addition to 1300 great students, we also have a lot to offer you:
 • a truly international place to work
 • collegiality
 • good teaching based on the principles of bilingual education (CLIL)
 • As a training school, we help you to become the very best teacher you can be
 • a young and ambitious teaching team
 • we offer you the opportunity to develop yourself as a TTO teacher
 • support and financing of additional development opportunities
 • excellent primary and secondary terms of employment

Does that sound good? Then read on, we'll be happy to tell you more.

A nice place to work
The Haarlemmermeer Lyceum is situated in the beautiful and green district Floriande in Hoofddorp, surrounded by sports clubs and sports facilities. It will therefore not surprise you that sport plays a major role with us. We are an official TOPsport-talent school, coaching students with LOOT status. Top-class sports students feel like a fish in water with us. Our school building is new and has international appeal. If you ask our teachers and students they describe it as a very dynamic place. There is plenty of parking at our school.

Collegiality
We often hear it from our teachers: the atmosphere is international and you quickly feel at home here. There is a pleasant and convivial atmosphere at the Haarlemmermeer Lyceum. You can count on a warm welcome!
The interaction with the students and between the students is also friendly. The atmosphere in and around our school is very familiar. And that means that, as a teacher, you can really get involved with your subject. The sections occupy an important place in our school and the section works actively on its own subject development and regularly organizes section meetings. This is where the educational alignment takes place, the application of TTO education is discussed, best practices are shared and the curricula are discussed, etc.

Bilingual Education
We work according to the educational principles of TTO. We are the fourth school in the Netherlands that is certified by NUFFIC for mavo, havo and vwo. For more information about TTO in practice, we would like to refer you to our website.

Over Het Haarlemmermeer Lyceum TTO
Welkom op het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig! Wij zijn een school in Hoofddorp met ongeveer 1300 leerlingen voor mavo, havo en vwo en maken deel uit van Dunamare onderwijs. Of leerlingen nu Olympisch goud voor ogen hebben of een glansrijke carrière in het buitenland: op het Haarlemmermeer Lyceum kan het! Met tweetalig onderwijs en topsport-onderwijs op één lyceum staat niets ze in de weg om het beste uit zichzelf te halen. Dat gaat verder dan alleen kennis vergaren. We zien de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, creatieve skills en emotionele intelligentie als voorwaarde voor de vorming van eigenheid en individualiteit.

Uitdagende en internationale leeromgeving

We staan voor een uitdagende en internationale leeromgeving. Als je bij het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig binnenstapt, merk je meteen dat er tweetalig onderwijs wordt gegeven. In tijden van Europese eenwording zien we internationalisering van het onderwijs als een vanzelfsprekendheid. We hebben intensieve uitwisselingen voor zowel leerlingen als docenten in Italië, Spanje, Duitsland en Engeland.

Dunamare onderwijs doet meer
Dunamare onderwijs doet méér. Meer voor leerlingen. Meer voor het onderwijs. En meer voor medewerkers. Denk aan goede opleidingsmogelijkheden, mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezonde werk-privébalans, goede doorgroeimogelijkheden en volop aandacht voor vitaliteit. Lees maar. www.werkenbijdunamare.nl/arbeidsvoorwaarden

Haarlemmermeer Lyceum TTO is onderdeel van Dunamare onderwijs. Daaronder vallen 22 uiteenlopende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen, met uitstapjes naar Harlingen en Uithoorn.

Direct reageren?
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Trudy Joosten via t.joosten@haarlemmermeerlyceum.nl.

Denk je dat dit jouw perfecte baan is, bij jouw perfecte school? Solliciteer dan direct via onderstaande button, dan weten we zeker dat we jouw sollicitatie goed ontvangen.

Haarlemmermeer Lyceum

Het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp is één school met twee locaties .  
Op het HLML Tweetalig bieden we tweetalig onderwijs (m/h/v) en het HLML Dalton is het aanbod daltononderwijs (h/v). Er is veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten zoals cultuur, sport en projecten.

In 2013 kreeg de school bovendien de LOOT-status. Dit betekent dat het Haarlemmermeer Lyceum toptalenten de mogelijkheid biedt om topsport en onderwijs goed te combineren. Sinds 2017 is het Haarlemmermeer Lyceum ook een gecertificeerde daltonschool en wij zijn de vierde school in Nederland die gecertificeerd is als TTO school voor mavo/havo en vwo.

Het Haarlemmermeer Lyceum is een openbare school. Het Lyceum wil een school zijn voor alle leerlingen ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of geloofsrichting. Alle leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria en die onze normen en waarden, zoals verantwoordelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid en eerlijkheid respecteren zijn welkom.  

Haarlemmermeer Lyceum