Docent Wiskunde

Locatie: Haarlem

Docent Wiskunde (circa 0,80 – 1,00 fte)
Lyceum Sancta Maria; we leiden samen op voor méér dan een diploma!
Lyceum Sancta Maria in Haarlem staat als UNESCO-school voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen gaan van school met meer dan een diploma: resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar net zo belangrijk zijn gedragingen en vaardigheden die leerlingen ontwikkelen om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving. Bovendien heeft elke leerling recht op goed onderwijs dat motiveert en uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Deze uitgangspunten zijn verwoord in ons onderwijsconcept.

Medewerkers en leerlingen hebben oog voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Wij werken echt samen aan een lerende en dynamische organisatie. Lyceum Sancta Maria heeft een eigen karakter, samen te vatten in vier kernwaarden: Kwaliteitsgericht, Uitdagend en creatief, Samen,  Ondernemend. Vanuit deze vier kernwaarden geven wij ons onderwijs in de breedste zin van het woord vorm, inhoud en kleur. Wij verwachten van nieuwe collega’s dat zij actief deelnemen, zich herkennen in onze kernwaarden en open staan voor leren en de daarbij horende kwaliteit.
Sancta is tevens opleidingsschool en maakt deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland; een samenwerkingsverband met 16 VO-scholen en 6 opleidingsinstituten. Iedere student wordt begeleid en beoordeeld door werkplekbegeleiders, volgens de normen die dit samenwerkingsverband heeft opgesteld.

Per direct wij op zoek naar enthousiaste docent wiskunde 1e of 2e graad  (circa 0,80-1,00 fte) die in staat is te inspireren, motiveren en coachen en die boeiend, eigentijds en toekomstgericht onderwijs geeft. 
Wij vragen:

 • Je hebt een eerste of tweede graad bevoegdheid.
 • Je hebt enige lesgevende ervaring, lesgeven aan examenklassen is een pré.
 • Je bent een enthousiaste docent.
 • Je hecht waarde aan goed contact met leerlingen en collega's.
 • Je hebt leuke, frisse ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van formatief evalueren.
 • Je bent bereid om, waar nodig, een stap extra te zetten, ook voor schoolgebonden activiteiten zoals mentoraat en open dagen.
 • Je hebt een actieve rol in vakgebonden extra activiteiten zoals de Olympiade.
Wij bieden:
 • Een dynamische baan in een ambitieuze leeromgeving.
 • Een salaris op basis van ervaring conform CAO-VO.
 • Uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Volop ruimte om jezelf (verder) te ontwikkelen in een lerende organisatie.
 Wil jij een bijdrage leveren aan onze ambities en met ons samenwerken aan goed onderwijs? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!

Jouw CV en motivatie kun je tot en met 14 december 2022 sturen 
 
Wil je meer weten over Lyceum Sancta Maria, kijk dan op www.sanctamaria.nl

Lyceum Sancta Maria

Sancta Maria is opgericht in 1931 als gymnasiumonderwijs. Sinds de oprichting in 1931 is er veel veranderd. Het huidige gebouw is uitgebreid en vernieuwd, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en ruimtes zijn aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Leerlingen krijgen les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Sancta Maria is een katholieke school waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, ongeacht hun levensvisie of geloofsovertuiging. Op onze UNESCO-school werken 150 medewerkers. Samen dragen wij zorg voor meer dan 1.400 leerlingen uit Haarlem en omgeving.

 

Sancta werkt aan uitdagend en goed onderwijs, met oog voor veiligheid, persoonlijke aandacht en openheid. Een goede sfeer is daarbij belangrijk. Juist op dit vlak weet Sancta zich in positieve zin van andere scholen te onderscheiden. Sfeer is een belangrijke reden waarom leerlingen, ouders en personeel voor Sancta kiezen. Docenten geven blijk van grote betrokkenheid bij leerlingen, ouders en collega's. De examenresultaten havo en vwo zitten op of boven het landelijk gemiddelde.
 

Lyceum Sancta Maria