Trajectbegeleider

Locatie: Haarlem

De trajectvoorziening is een interne voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het werk wordt gedaan door drie trajectbegeleiders. Binnen de trajectvoorziening is een vacature ontstaan voor 0,6076 fte. De inzet van de uren wordt in overleg vastgesteld. De trajectbegeleider wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator.
 
Het takenpakket van de trajectbegeleider kent drie pijlers:

  • Het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zodat ze binnen de school onderwijs kunnen blijven volgen, inclusief het observeren van leerlingen in de klassensetting.
  • Het ondersteunen en begeleiden van docenten, inclusief het uitvoeren van lesobservaties ten behoeve van het begeleidingstraject van de leerling.
  • Het onderhouden van een partnerschap met ouders om te komen tot in samenspraak vastgestelde ondersteuning.
 Als trajectbegeleider kun je coachend omgaan met leerlingen, docenten en ouders en samenwerkingsrelaties aangaan. Je kan een eigen caseload onderhouden waarbij je regiehouder bent van de trajecten. Je werkt handelings- en resultaat gericht.

 

Functie eisen

Wij zoeken
De trajectbegeleider die wij zoeken heeft een relevante opleiding (bijvoorbeeld orthopedagogiek, social work), hbo werk- en denkniveau. Kennis van didactiek en pedagogiek in het vo-onderwijs is een pre. Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift zijn uitstekend. Daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor, gezelligheid en relativeringsvermogen.

Gewenste vaardigheden

  • Je kan reflecteren op eigen handelen en meedenken in het optimaliseren van het teamproces
  • Je bent flexibel en vindingrijk in het passend maken van onderwijs
  • Een collega die open en direct communiceert, pro actief is (binnen de school) en investeert in het aangaan van relaties
  • Je staat stevig in de schoenen. Je weet waar je verantwoordelijkheid ligt, eindigt en bent in staat dit af te bakenen
  • Afstemmen met externen zoal jeugdarts, hulpverlening, huiswerkbegeleiding, leerplicht.
 

 

Eerste Christelijk Lyceum

Het Eerste Christelijk Lyceum is een school in Haarlem voor gymnasium, atheneum en havo met circa 1250 leerlingen en ruim 130 medewerkers. Het ECL heeft 2 locaties; ECL-kade en ECL-vaart, waar de brugklassen een eigen lokaal hebben.

Op school heerst een open en informeel klimaat. Respect, tolerantie en aandacht voor elkaar en de omgeving vormen het uitgangspunt. Leerlingen, ouders en personeel zijn nauw betrokken bij de activiteiten van de school.

Het ECL is zowel een cultuurprofielschool als bètaprofielschool en aangesloten bij Jet-Net en Bèta-partners. We verbinden leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naartoe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht zien wij als startpunt voor de kennis van de toekomst. 

Het ECL is een erkende academische opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten docenten opleiden en stagiaires begeleiden.
 

Eerste Christelijk Lyceum