Leraar/coach Economie

Locatie: Nieuw-Vennep

HVX
Binnen onze afdeling HVX wordt sinds schooljaar 2018-2019 gewerkt met een onderwijsmethode die door onze docenten zelf is ontwikkeld, op grond van onderwijskundig onderzoek en een visie op wat leerlingen nodig hebben om in onze complexe samenleving te kunnen functioneren.
Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en hun keuzes en leeropbrengst te verantwoorden, naar zichzelf, medeleerlingen, hun ouders en leraar-coaches. We gaan hierbij uit van ‘Building Learning Power’, een raamwerk ontwikkeld door onderwijskundige Guy Claxton.
Leerlingen werken met een persoonlijk periodeplan dat zij – indien nodig met hulp van hun coach – zelf opstellen. Op die planning staat een gevarieerd aantal onderzoeken (quests) en routes (het oefenen van vaardigheden), passend bij het niveau waarop de leerling wil werken. Een aantal onderzoeken wordt ondersteund door lessen (bloX), maar lang niet allemaal.
Door de flexibele indeling van de leertijd kunnen leerlingen uitstromen met een diploma dat past bij hun ambitie. Aan samenwerken en saamhorigheid wordt veel aandacht besteed. De dag wordt gezamenlijk gestart en geëindigd en de leerlingen kunnen hun dag zodanig organiseren dat ze thuis niet of nauwelijks huiswerk hoeven te maken. Meer informatie (ook over Building Learning Power) kunt u vinden op www.hvc.nl/hvx.
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met een onderwijsbevoegdheid voor economie, voor minimaal 0,6 fte.
 
Bij HVX maken jongeren met verschillende cognitieve niveaus en leeftijden deel uit van coachgroepen die bestaan uit maximaal 18 leerlingen. U gaat zich specifiek bezighouden met het coachen van de leerlingen uit uw coachgroep en u zet zich als vak-expert in bij het begeleiden in inspireren van leerlingen die kiezen voor projectonderwerpen die aansluiten bij uw expertise. Daar kan ook een lesgevende taak bij zitten, maar die zal niet meer dan een kwart van uw werktijd vergen.
 
De werkdag bij HVX begint iedere ochtend om 08.30 uur. Leerlingen werken van 09.00 tot 15.00 aan hun ontwikkeling, uw dagen als teamlid eindigen in het algemeen om 17.00 uur. Één middag in de week is er een teambijeenkomst waar de voortgang van leerlingen wordt besproken en gezamenlijk wordt gewerkt aan ontwikkeling van ons onderwijs en het vergroten van onze expertise.

Bekijk een impressie van wat de coachingsfunctie inhoudt door hier te klikken.

Functie eisen

U bent in het bezit van een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid en wilt uw kennis gebruiken om het leren van jongeren te begeleiden en te stimuleren. Voor een brede samenstelling van het team zijn we in het bijzonder op zoek naar mensen die bevoegd zijn voor:

  • Economie
Het is belangrijk dat u zelfstandig kunt werken, helder communiceert en veel verantwoordelijkheid op zich wilt en kunt nemen. Uw voornaamste taak bij HVX is het coachen van leerlingen, hen begeleiden bij alle ups en downs die zij op hun leerroute tegenkomen of die u als coach zelf voor hen creëert. Als u daar nog geen ervaring mee heeft, kunt u dat van en met uw collega’s leren.
 
Hebt u zich verdiept in HVX en Building Learning Power en wilt u graag hard werken om deze nieuwe onderwijsvorm te helpen slagen, dan zijn wij op zoek naar u. U realiseert zich hierbij dat het onderwijs nog volop in ontwikkeling is en dat dit een extra tijdsinvestering vraagt.

Herbert Vissers College

Het Herbert Vissers College is een brede scholengemeenschap voor vmbo bk, mavo, havo, atheneum, gymnasium en HVX. Havo en vwo vormen samen het Herbert Vissers Lyceum. Sinds schooljaar 18/19 wordt er ook gewerkt met een nieuwe onderwijsmethode, HVX, die uitgaat van persoonlijke groei en waar leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.
 
Wij zijn een school op christelijke grondslag, waar iedereen welkom is. Onderwijs volgen bij ons betekent respect hebben voor elkaars mening en onderlinge verschillen. Speerpunten in ons beleid zijn aandacht voor het talent dat in ieder kind zit en zorg voor elkaar. Momenteel hebben wij 1922 leerlingen en ruim 200 medewerkers, die gehuisvest zijn in drie gebouwen.
 
Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel. Wij zijn een school met hart voor de leerling en oog voor veiligheid en duidelijkheid. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in ons personeelsbeleid.
 
Het HVC is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten zelf nieuwe leraren opleiden en stagiaires begeleiden.
 
Wij zijn gevestigd in Nieuw-Vennep, centraal gelegen in het groeigebied Haarlemmermeer, en zijn uitstekend bereikbaar.

Herbert Vissers College