Remedial teacher

Locatie: Uithoorn

De remedial teacher verzorgt (individuele) remedial teaching, spellings- en rekenbegeleiding en begeleiding bij Nederlands en moderne vreemde talen bij leerlingen met leerproblemen en neemt deel aan de professionalisering.Tevens draagt de remedial teacher zorg voor het gebruik van de remedial teaching computerprogramma’s.
De remedial teacher werkt samen met twee andere remedial teachers.
Het is ook mogelijk om deze functie te combineren met onze vacature Nederlands.
  
Werkzaamheden
 
1. Verzorgt (individuele) remedial teaching, spellings- en rekenbegeleiding en begeleiding  bij Nederlands en moderne vreemde talen bij leerlingen met leerproblemen door:

 • het oproepen van leerlingen die door mentor of afdelingsleider zijn aangegeven;
 • het doen van onderzoek naar de leerproblemen, gedrag, werkhouding en achterblijvende leerresultaten van leerlingen;
 • het begeleiden van (individuele) leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen, het geven van spelling-, reken- en taal- remedial teaching aan leerlingen de problemen ondervinden op deze gebieden;
 • het bekijken van de leersituatie in samenhang met de onderzochte leerproblemen;
 • het opstellen van rapportages over de vorderingen van een leerling en voor leerlingenbesprekingen en het rapporteren aan andere deskundigen;
 • het, in samenwerking met de docent en/of andere deskundigen, mede opstellen van handelingsplannen voor leerlingen die specifieke hulp nodig hebben;
 • het uitvoeren van (onderdelen van de) handelingsplannen zowel individueel als in groepsverband;
 • het bijwonen van leerlingenbesprekingen vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise;
 • het deelnemen aan netwerkgroepen en werk- en projectgroepen inzake remedial teaching;
 • het deelnemen aan teamvergaderingen en het bijwonen van ouderavonden;
 • het onderhouden van contact met ouders/verzorgers van zorgleerlingen om hun ondersteunende rol te bespreken;
 • het,  indien nodig, overnemen van de begeleiding van externe orthopedagogen.
 
2. Draagt zorg voor het gebruik van de remedial teaching computerprogramma’s door:
 • het doen van voorstellen aan de secties en het adviseren over het te voeren remedial teaching beleid;
 • het doen van voorstellen aan de secties en het adviseren over de in te voeren RT-  computerprogramma's;
 • het inventariseren van mogelijke programma’s, het invoeren van RT-programma’s en het op peil houden van deze programma’s;
 • het aanbrengen van verbeteringen en aanpassingen aan de behoefte van de gebruikers;
 • het introduceren van de remedial teaching programma’s bij de docenten;
 • het fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers;
 • het opstellen van stappenplannen;
 • het voeren van overleg met relevante collega’s binnen de sectie omtrent remedial teaching.
 
3. Is verantwoordelijk voor professionalisering door:
 • het volgen van de ontwikkelingen op het eigen vakgebied en het inbrengen daarvan binnen de school;
 • het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten;
 • het deelnemen aan kennisnetwerken;
 • het volgen van nascholingscursussen.De remedial teacher verzorgt (individuele) remedial teaching, spellings- en rekenbegeleiding en begeleiding bij Nederlands en moderne vreemde talen bij leerlingen met leerproblemen en neemt deel aan de professionalisering.Tevens draagt de remedial teacher zorg voor het gebruik van de remedial teaching computerprogramma’s.
  De remedial teacher werkt samen met twee andere remedial teachers.
   
   
  Werkzaamheden
   
  1. Verzorgt (individuele) remedial teaching, spellings- en rekenbegeleiding en begeleiding  bij Nederlands en moderne vreemde talen bij leerlingen met leerproblemen door:
 • het oproepen van leerlingen die door mentor of afdelingsleider zijn aangegeven;
 • het doen van onderzoek naar de leerproblemen, gedrag, werkhouding en achterblijvende leerresultaten van leerlingen;
 • het begeleiden van (individuele) leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen, het geven van spelling-, reken- en taal- remedial teaching aan leerlingen de problemen ondervinden op deze gebieden;
 • het bekijken van de leersituatie in samenhang met de onderzochte leerproblemen;
 • het opstellen van rapportages over de vorderingen van een leerling en voor leerlingenbesprekingen en het rapporteren aan andere deskundigen;
 • het, in samenwerking met de docent en/of andere deskundigen, mede opstellen van handelingsplannen voor leerlingen die specifieke hulp nodig hebben;
 • het uitvoeren van (onderdelen van de) handelingsplannen zowel individueel als in groepsverband;
 • het bijwonen van leerlingenbesprekingen vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise;
 • het deelnemen aan netwerkgroepen en werk- en projectgroepen inzake remedial teaching;
 • het deelnemen aan teamvergaderingen en het bijwonen van ouderavonden;
 • het onderhouden van contact met ouders/verzorgers van zorgleerlingen om hun ondersteunende rol te bespreken;
 • het,  indien nodig, overnemen van de begeleiding van externe orthopedagogen.
 
 • 2. Draagt zorg voor het gebruik van de remedial teaching computerprogramma’s door:
 • het doen van voorstellen aan de secties en het adviseren over het te voeren remedial teaching beleid;
 • het doen van voorstellen aan de secties en het adviseren over de in te voeren RT-  computerprogramma's;
 • het inventariseren van mogelijke programma’s, het invoeren van RT-programma’s en het op peil houden van deze programma’s;
 • het aanbrengen van verbeteringen en aanpassingen aan de behoefte van de gebruikers;
 • het introduceren van de remedial teaching programma’s bij de docenten;
 • het fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers;
 • het opstellen van stappenplannen;
 • het voeren van overleg met relevante collega’s binnen de sectie omtrent remedial teaching.
 •  
   
  3. Is verantwoordelijk voor professionalisering door:
 • het volgen van de ontwikkelingen op het eigen vakgebied en het inbrengen daarvan binnen de school;
 • het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten;
 • het deelnemen aan kennisnetwerken;
 • het volgen van nascholingscursussen.

Functie eisen

Kennis en vaardigheden

 • algemeen theoretische en praktische kennis van remedial teaching;
 • kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing daarvan;
 • kennis van nieuwe technologieën en het kunnen werken met gebruikelijk computermateriaal;
 • kennis en inzicht in de vakgebieden van de toebedeelde sectie;
 • kennis en inzicht in de doelgroepen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijzen binnen de school en sectie;
 • vaardig in het motiveren en stimuleren van leerlingen in het aanleren van kennis en vaardigheden;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • vaardig in het doen van onderzoek bij leerlingen op het gebied van remedial teaching;
 • vaardigheid in het maken en verwerken van toetsen en testen.

Alkwin Kollege

Wij zijn op zoek naar collega’s die met plezier lesgeven, leerlingen kunnen uitdagen en motiveren én onze ambitie delen zichzelf en het onderwijs samen met anderen te ontwikkelen.

Het Alkwin Kollege is een school met als kenmerken

 • een plezierige en veilige leer- en werkomgeving, 
 • een positieve benadering van en vertrouwen in leerlingen, 
 • aandacht voor samen leren en samen leven, 
 • voor de medewerkers een breed professionaliseringsaanbod en een ruim professionaliseringsbudget, 
 • de ambitie goed en uitdagend onderwijs te verzorgen en 
 • Chromebooks voor alle leerlingen en docenten in een concept van blended learning, 
 • een goed gestructureerde, stabiele organisatie.
Het Alkwin Kollege is gevestigd in Uithoorn, in een mooi gebouw met uitstekende faciliteiten.
De rode draad in onze onderwijsontwikkeling is de verschuiving van onderwijzen en doceren naar het leren van leerlingen en de begeleiding daarvan.

Uithoorn ligt 6 km ten zuiden van Amstelveen en heeft goede busverbindingen met Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Op het Alkwin duren de lessen 60 minuten en telt een volledige baan (1 fte) 20 lessen.

Voor nieuwe collega’s heeft het Alkwin een krachtig inwerk- en coachingsprogramma.

Alkwin Kollege