Trajectbegeleider

Locatie: Velsen-Zuid

Gymnasium Felisenum heeft met ingang van schooljaar 2023-2024 een tijdelijke vacature, wegens zwangerschapsvervanging, voor een trajectbegeleider. Het betreft de periode vanaf start schooljaar tot aan begin februari 2024, 3-4 werkdagen, ongeveer 0,6 - 0,8 fte. 

De trajectvoorziening is een interne voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die begeleiding op maat aangeboden krijgen met als doel af- en uitstroom zo veel mogelijk te beperken. De trajectbegeleider werkt nauw samen met de ondersteuningscoördinator en de andere trajectbegeleiders.

Het takenpakket van de trajectbegeleider kent drie pijlers:

  1. het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, zodat ze binnen de school onderwijs kunnen blijven volgen;
  2. het coachen van docenten wanneer deze handelingsverlegen zijn;
  3. het onderhouden van een partnerschap met ouders om te komen tot in samenspraak vastgestelde ondersteuning.
We verwachten van de trajectbegeleider dat hij/zij de volgende taken op zich neemt:
  • het in overleg met leerling, ouders en mentor opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP);
  • het geven van pedagogische, didactische en organisatorische adviezen aan alle medewerkers die met betreffende leerling te maken hebben;
  • het organiseren en voeren van coaching-, begeleidings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken met de leerling, mentor, afdelingsleider en de ouders/verzorgers van de leerling;
  • het zo nodig observeren van de leerling in de klassensituatie;
  • het initiëren, voorbereiden van en deelnemen aan het multidisciplinair overleg (MDO) m.b.t. de eigen trajectleerlingen;
  • zorgdragen voor correcte rapportages in Magister;
  • op grond van opgedane ervaringen, signaleren en inbrengen van adviezen m.b.t. de verdere ontwikkeling van het beleid van leerlingenzorg.
Naast de taken die horen bij de functie van trajectbegeleider, wordt in deze functie ook verwacht dat de trajectbegeleider een aantal uren meedraait in de Prelisenum-klas en daar als ondersteuning voor de docent, aanwezig is. Dit betreft een tussenjaar met jonge, intelligente leerlingen die wat betreft cognitief functioneren naar de brugklas zou kunnen maar qua vaardigheden nog een extra jaar nodig hebben.

Wij vragen
De trajectbegeleider die wij zoeken heeft een relevante opleiding en HBO werk- en denkniveau. Hij/zij heeft ervaring in het V(S)O en in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. Kennis van didactiek en pedagogiek in het VO is een pré, net als affiniteit en/of expertise met hoogbegaafdheid. Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift zijn uitstekend. Van de trajectbegeleider wordt verwacht dat hij/zij coachend kan omgaan met leerlingen, docenten en ouders, goed kan samenwerken, vindingrijk en flexibel is en beschikt over een resultaatgerichte werkwijze.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende functie in de trajectvoorziening. Het Gymnasium Felisenum hecht aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Er zijn dan ook voldoende mogelijkheden tot na- en bijscholing. Inschaling gebeurt op basis van ervaring en conform de CAO-VO.

Informatie
Voor meer informatie over onze school kun je ook onze website bezoeken: www.felisenum.nl. Heb je vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met Carolien Christiaanse, ondersteuningscoördinator (c.christiaanse@felisenum.nl).

Reageren
Je sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kun je richten aan de heer drs. M. Kemper, rector.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet via de website van MeesterBaan
 

Gymnasium Felisenum

Het Gymnasium Felisenum is een openbaar categoraal gymnasium. De school heeft een sterke regionale functie en is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Bovendien beschikken we over een prachtig schoolgebouw in een mooie omgeving.
Op het Gymnasium Felisenum zitten ongeveer 620 leerlingen. Er zijn 70 medewerkers, waarvan 55 docenten. Daarmee is het Felisenum klein genoeg om veilig te zijn en goede persoonlijke aandacht aan leerlingen te geven, maar groot genoeg om voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. De school is bezig met de ontwikkeling leerlingen te leren om zelf eigenaar te zijn van het leertraject dat zij doormaken. Leerlingen leren stapsgewijs eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de studie waar zij voor hebben gekozen en voor de persoonlijke ontwikkelingen die zij doormaken. In deze ontwikkeling speelt de mentor een belangrijke rol.
 
Het Gymnasium Felisenum heeft diversiteit hoog in het vaandel staan: in opvattingen, in ideeën en in achtergrond van leerlingen en leraren. Dat doet recht aan de individuele capaciteiten van leerlingen, leraren en alle anderen in de school. De leerlingen kunnen in wisselwerking met de docenten hun talenten maximaal ontplooien. Voorwaarden daarvoor zijn respect voor elkaar, openheid en uitwisseling van gedachten en ideeën. Er is betrokkenheid, vrijblijvendheid wordt vermeden.
Hiermee biedt de school leerlingen en medewerkers een prettige leer- en werkomgeving. 

Voel je je door het bovenstaande aangesproken, reageer dan vooral op de openstaande vacature.

Gymnasium Felisenum