Begeleider passend onderwijs in de trajectvoorziening

Locatie: Amstelveen

Als Begeleider Passend Onderwijs ondersteun je onze leerlingen die opgevangen worden in het trajectlokaal. Je adviseert de ouders, docenten, mentoren en de teams. Dit doe je door de specifieke hulpvraag of (onderwijs)behoeften samen met de BPO-er die op de afdeling werkt in kaart te brengen en dit te vertalen naar een passend ondersteuningstraject.


Wat ga je zoal doen?

 • Je bent  verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de opvang van de leerlingen met een begeleidingstraject in het trajectlokaal;
 • Je biedt, in samenwerking met je team, advies en ondersteuning binnen de context (kind, school en ouders), gericht op de onderwijsbehoeften van het kind of specifieke begeleidingsvraagstukken;
 • Je ondersteunt bij de aanvraag van extra ondersteuning door het aanbieden van een op maat gemaakt traject waar je voor een aantal leerlingen volledig de regie op voert;    
 • Je stemt af met ketenpartners (bovenschoolse, voorzieningen, VSO, etc.) en betrokkenen (ouders, docenten, mentoren, etc.) t.b.v. de ondersteuning;                                                                                
 • Je voert multidisciplinair overleg op de school (meerpartijenoverleg);
 • Je denkt actief mee in het ondersteuningsteam over de jaar agenda en preventieve aanpak rondom de ondersteuning vraagstukken;
 • Je denkt op basis van de signalering over de benodigde ondersteuning van en trainingen voor docenten/mentoren en verzorgt met je collega’s van het ondersteuningsteam trainingen over specifieke ondersteuningsvragen.


 

Functie eisen

Wat breng je mee?

 •  Theoretische en praktische kennis van pedagogiek of orthopedagogiek op hbo-niveau;
 •  Je hebt kennis van en inzicht in gedragspatronen van leerling(en) tussen 12 en 18 jaar;
 •  Vaardigheid in de gesprekvoering met leerlingen, ouders, in- en externen;
 • Je hebt ervaring met het in kaart brengen van specifieke onderwijsbehoeften;
 • Je bent bekend met het werken met leerlingen aan emotioneel en/of sociaal, gedragsmatig functioneren en betrekt hierbij de groepsdynamiek;
 • Je bent in staat om je collega’s op juiste wijze te ondersteunen, coachen, begeleiden en te adviseren;
 • Je bent vaardig in het voeren van een nauwkeurige administratie waarin de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en bent bekend met het werken met een Onderwijs Perspectief Plan;
 • Je bent vaardig in het Handelingsgericht Werken (HGW) binnen de ondersteuning van klassen en leerlingen.

Amstelveen College


Wie zijn wij?
Het Amstelveen College is een openbare school met circa 1680 leerlingen in Amstelveen. Wij bieden mavo, havo, atheneum en gymnasium aan.
 
Wij dagen leerlingen en medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen. Ons motto is dan ook: Haal het beste uit jezelf en elkaar! Dit doen wij door uitdagende lessen te geven, door het aanbieden van de plusprofielen sport, expressie, ondernemerschap en bètatalent, maar ook door een uitgebreid aanbod van eigentijds onderwijs aan te bieden waarin maatwerk en digitaal onderwijs een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd hebben we besloten dat we volgend schooljaar een smartphonevrije school zijn. Het leren vindt blended plaats; leerlingen hebben zowel boeken als een laptop, zodat gekozen kan worden welke ondersteuning het leren ten goede komt. De leerlingen kunnen in de ochtend kiezen voor een invest-uur. Tijdens het invest-uur krijgen leerlingen extra ondersteuning bij een vak of bij plannen en organiseren. 
 
Wij zijn bezig me de ontwikkeling van een vernieuwend onderwijsconcept waarbij eigenaarschap en maatwerk centrale uitgangspunten zijn.

Amstelveen College