Begeleider Passend Onderwijs Vervangingsaanstelling

Locatie: Nieuw-Vennep

De begeleider passend onderwijs is onderdeel van het zorgteam en werkt vanuit de trajectvoorziening. De trajectvoorziening van het HVC is een interne voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zodat zij binnen de school onderwijs kunnen blijven volgen. Daarnaast is het een expertisecentrum voor docenten van waaruit scholing en advisering geboden wordt. Overleg en samenwerking met ouders en docenten is een belangrijke factor voor een succesvol verloop van de geboden ondersteuning. Er wordt nauw samengewerkt met de coördinator leerlingondersteuning, de orthopedagoog en de andere BPO. Naast het begeleiden van leerlingen behoort het coachen en professionaliseren van mentoren, docenten en het docententeam tot de kerntaken.

Het betreft een tijdelijke aanstelling tot einde schooljaar 2023-2024 ter vervanging van een collega. 

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar een Begeleider Passend Onderwijs met een relevante HBO opleiding, in de richting van pedagogiek of jeugdhulpverlening. Ervaring en kennis van onderwijskundige aspecten als didactiek en pedagogiek in het voortgezet onderwijs zijn een pré. Je hebt kennis van verschillende ondersteuningsbehoeften van leerlingen en docenten en bent bekend met de principes van handelings- en oplossingsgericht werken. Je hebt een toegankelijke persoonlijkheid met goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 

Herbert Vissers College

Het Herbert Vissers College is een brede scholengemeenschap voor vmbo bk, mavo, havo, atheneum, gymnasium en HVX. Havo en vwo vormen samen het Herbert Vissers Lyceum. Sinds schooljaar 18/19 wordt er ook gewerkt met een nieuwe onderwijsmethode, HVX, die uitgaat van persoonlijke groei en waar leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.
 
Wij zijn een school op christelijke grondslag, waar iedereen welkom is. Onderwijs volgen bij ons betekent respect hebben voor elkaars mening en onderlinge verschillen. Speerpunten in ons beleid zijn aandacht voor het talent dat in ieder kind zit en zorg voor elkaar. Momenteel hebben wij 1922 leerlingen en ruim 200 medewerkers, die gehuisvest zijn in drie gebouwen.
 
Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel. Wij zijn een school met hart voor de leerling en oog voor veiligheid en duidelijkheid. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in ons personeelsbeleid.
 
Het HVC is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten zelf nieuwe leraren opleiden en stagiaires begeleiden.
 
Wij zijn gevestigd in Nieuw-Vennep, centraal gelegen in het groeigebied Haarlemmermeer, en zijn uitstekend bereikbaar.

Herbert Vissers College