Juridisch adviseur

Locatie: Haarlem

In 2023 is de Wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten in werking getreden. De maatregelen die in deze wet staan beschreven moeten een bijdrage leveren aan het verder versterken van gelijke kansen en toegankelijkheid voor het mbo. Deze ontwikkeling hebben wij aangegrepen om onze organisatie voor zowel studenten als medewerkers ten aanzien van klachtenafhandeling verder te verbeteren. Hiervoor hebben we onder meer een laagdrempelig en goed vindbaar klachtenpunt ingericht. Dit klachtenpunt is een centraal aanspreekpunt voor studenten die een klacht, bezwaar of beroep willen indienen. Eén van jouw hoofdtaken is het bemensen en verder vormgeven van dit klachtenpunt dat ingericht maar nog wel in ontwikkeling is.

De werkzaamheden voor het klachtenpunt zijn als volgt:

 • Eerste aanspreekpunt voor de student en intern betrokkenen met betrekking tot klachten, bezwaren of beroep
 • Je beoordeelt de klacht, het bezwaar of beroep en onderzoekt de mogelijkheid om tot een minnelijke regeling te komen
 • Je zorgt voor de juiste doorverwijzing naar de commissie die de klacht, het bezwaar of beroep moet afhandelen
 • Je zorgt voor een duidelijke communicatie richting student en betrokkenen over de  behandeling en voortgang van de klacht, het bezwaar of beroep
 • Je gaat actief in gesprek met interne en externe partners
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en implementeren van het klachtenpunt en de inrichting van de juridische processen en regelingen omtrent klachten, bezwaar en beroep
 • Uiteraard bewaak je de lijn in de jurisprudentie, houd je je vakkennis bij en deel je jouw kennis met collega’s.

Naast deze werkzaamheden ben je secretaris van de commissie van beroep voor de examens. Daarnaast formuleer je besluiten van het college van bestuur over bijvoorbeeld ingediende klachten en bezwaren en beleidsstukken. Je behartigt de belangen van het Nova College bij de klachten- en geschillenadviescommissie en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verder horen werkzaamheden op het gebied van het privacyrecht, zoals het afhandelen van verwerkersovereenkomsten, het updaten van het privacyreglement en het overleggen met de functionaris gegevensbescherming en de privacyofficer tot je werkpakket.

Afhankelijk van de mate waarin een beroep wordt gedaan op het klachtenpunt en op de overige juridische ondersteuning, worden in overleg met je collega jurist andere juridische werkzaamheden aan je takenpakket toegevoegd. Hierbij kan je denken aan het beantwoorden van vragen in aanbestedingstrajecten of specifieke adviesvragen vanuit het onderwijs of de bedrijfsvoering.

Omdat het arbeidsrecht is belegd bij de stafafdeling HR is dit aandachtsgebied geen onderdeel van de functie.

WIE ZIJN WIJ?

Ons roc met 1.300 medewerkers biedt dagelijks onderwijs aan ruim 12.500 studenten. Jij komt te werken in ons kantoor in Haarlem aan de Diakenhuisweg. Vanuit het bestuursbureau ondersteunen we onze (interne) klanten zo goed mogelijk. Dit varieert van het ondersteunen van het college van bestuur en de raad van toezicht, het coördineren van de afstemming met de medezeggenschapsorganen, tot het geven van advies en het maken van de vertaalslag van wetgeving naar beleid. We werken daarbij nauw samen met de vijf stafdiensten van het Nova College en de verschillende onderwijsvestigingen.

Samen met de beleidsjurist vorm jij het juridische team waarbinnen jullie beiden eigen aandachtsgebieden hebben. Bij langdurige afwezigheid kunnen jullie elkaar vervangen.

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een hbo diploma op het gebied van rechten en je beschikt over relevante werkervaring. Als je ervaring hebt met onderwijsrecht, bestuursrecht en/of privacyrecht, dan is dat een pré
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder en voor alle doelgroepen begrijpelijk communiceren
 • Je werkt klant- en oplossingsgericht en hebt een dienstverlenende en proactieve houding
 • Je bent analytisch en in staat om nieuwe materie snel eigen te maken en ook in drukke tijden behoud je het overzicht
 • Je bent een stevige en volwaardige gesprekspartner op alle niveaus en hanteert samenwerking als een belangrijke waarde voor jouw bijdrage aan de organisatie
 • Je weet mensen te enthousiasmeren door jouw presentatie, kennis en kunde en uitstraling en je weet met overtuiging anderen mee te nemen in de keuzes die je maakt
 • Je werkt zelfstandig, besluitvaardig en nauwkeurig, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van jouw dienstverlening en handelt daar naar
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en organisatorische processe

ROC Nova College

Daarom Nova
Onze school is niet zomaar een roc. Wij zien onze studenten graag gelukkig. Daarom leer je op het Nova College meer dan alleen een beroep. We geven je ook aandacht, zorgen dat je je thuis voelt. Geven je een plek waar het veilig is en waar, net als thuis, duidelijke regels gelden. We willen dat je groeit en je ontwikkelt, zelfvertrouwen krijgt, zelfstandig wordt, jezelf leert kennen. Dat jij je niet alleen de kennis en kunde van hun beroep eigen maakt, maar ook de juiste mentaliteit en houding ontwikkelt en begrijpt wat de samenleving van je verwacht.

ROC Nova College