Docent Natuurkunde (1e of 2e graads)

Locatie: Uithoorn

De sectie natuurkunde bestaat uit 7 docenten (3 eerstegraads docenten en 4 tweedegraads) en 2 TOA’s. We zijn een fijne sectie die veel waarde hecht aan samenwerken en open is naar elkaar. Ieder jaar gaan we met de sectie minimaal 1x BBQ-en of uit eten/borrelen. Iedereen krijgt de ruimte om zijn eigen lessen vorm te geven zoals hij/zij dat wil. We hebben, ongeveer 1x per 5 weken, efficiënte sectievergaderingen in onze mooie ruime sectiekamer (4 pc flexplekken) en gebruiken verder de (digitale) wandelgangen. We zijn erg digitaal ingesteld en nemen in de onderbouw gemeenschappelijke toetsen af via het toetsprogramma Remindo.

We gebruiken in de onderbouw de methode NOVA Max en vinden het daarbij erg belangrijk om veel aandacht aan practica te schenken. We gebruiken daarbij de blended methode; dus boek afwisselend met digitaal. Ook kunnen de leerlingen met hun chromebook op de classroom al het lesmateriaal vinden, zoals bijvoorbeeld leerdoelen planners en extra oefenmateriaal en veel zelfgemaakte filmpjes met bijbehorende EdPuzzles (te gebruiken als formatieve evaluatie voor en/of na de les).
We gebruiken voor de 2 HAVO klassen de NOVA HAVO/VWO methode en voor de 2 VWO klassen gebruiken we de VWO/GYM methode. In de 2e klas heet het vak Nask omdat er dan ook scheikundige hoofdstukken worden behandeld en dat krijgen de leerlingen 2 uur (60 minuten lessen) per week. In de 3e klas zijn de vakken Scheikunde en Natuurkunde opgesplitst met ieder 2 uur per week. Er zijn meerdere kleine technische projecten in de onderbouw waarbij de leerlingen zelf iets moeten maken, bijvoorbeeld het tril insect, de om-de-hoek-spiegel, bruggen bouwen. Deze projecten en de vele kleine practica motiveren de leerlingen om te werken aan het mooie vak natuurkunde.

Ook in alle bovenbouwklassen hebben de leerlingen 2 lesuren (60 minuten les) per week. We zijn dit jaar overgestapt op de methode ‘Natuurkunde Overal' in de 4e klassen en de andere klassen faseren we de methode Pulsar uit. In de bovenbouw  werken we altijd met papieren boeken en schriften, maar gebruiken wel de online methode omgeving als welkome aanvulling en uiteraard gebruiken we ook de classroom hier om al het lesmateriaal aan te bieden, zoals bijvoorbeeld leerdoelen planners en extra oefenmateriaal en filmpjes.
 

Functie eisen

We zijn op zoek naar een eerste of tweede graads Natuurkunde docent. Een eerste graads docent moet ook affiniteit hebben met onderbouwklassen. We vinden het nl. erg belangrijk dat bovenbouw docenten feeling hebben met de onderbouw om zo een doorgaande leerlijn te behouden.
Nieuwe docenten worden overigens altijd goed begeleid door iemand binnen en buiten de sectie. We kijken er naar uit om je bij ons te verwelkomen!

Alkwin Kollege

Wij zijn op zoek naar collega’s die met plezier lesgeven, leerlingen kunnen uitdagen en motiveren én onze ambitie delen zichzelf en het onderwijs samen met anderen te ontwikkelen.

Het Alkwin Kollege is een school met als kenmerken

  • een plezierige en veilige leer- en werkomgeving, 
  • een positieve benadering van en vertrouwen in leerlingen, 
  • aandacht voor samen leren en samen leven, 
  • voor de medewerkers een breed professionaliseringsaanbod en een ruim professionaliseringsbudget, 
  • de ambitie goed en uitdagend onderwijs te verzorgen en 
  • Chromebooks voor alle leerlingen en docenten in een concept van blended learning, 
  • een goed gestructureerde, stabiele organisatie.
Het Alkwin Kollege is gevestigd in Uithoorn, in een mooi gebouw met uitstekende faciliteiten.
De rode draad in onze onderwijsontwikkeling is de verschuiving van onderwijzen en doceren naar het leren van leerlingen en de begeleiding daarvan.

Uithoorn ligt 6 km ten zuiden van Amstelveen en heeft goede busverbindingen met Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Op het Alkwin duren de lessen 60 minuten en telt een volledige baan (1 fte) 20 lessen.

Voor nieuwe collega’s heeft het Alkwin een krachtig inwerk- en coachingsprogramma.

Alkwin Kollege