Docent Frans 1e of 2e graads

Locatie: Haarlem

Het Rudolf Steiner College te Haarlem is een vrijeschool voor mavo, havo en vwo onderwijs.
Voor meer informatie over onze school zie www.rscollege.nl

Een mooi team van vier parttime docenten Frans, is op zoek naar iemand die hen kan komen versterken.
Frans is op de vrije school een vak dat zijn eigen weg zoekt. Er is een lesmethode, maar we stimuleren dat de docent achter de gekozen lesstof staat en daarmee de ruimte voelt en neemt om aanpassingen te doen en eigen materiaal te maken.
Die ontwerp je zelf, of samen met je collega's en daarbij sluit je aan bij de ontwikkelingsbehoeften van je leerlingen. 
Zo is er op onze school meer aandacht voor poëzie en literatuur. De planning van het vak over de verschillende leerjaren is echt anders dan in het reguliere onderwijs. De vaklessen duren 50 minuten per keer.  
 

Functie eisen

Afgeronde lerarenopleiding voor het vak Frans, liefst eerste graads i.v.m lessen in de bovenbouw
voor komend schooljaar zijn er meer lessen in het tweede graads gebied

Affiniteit met vrijeschool onderwijs en ervaring voor de klas zijn een pré.

Rudolf Steiner College

De naam van onze school verraadt zijn identiteit: we zijn een vrije school.
Vrije scholen zijn geënt op het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Hij formuleerde vanuit zijn visie op de mens, pedagogische en didactische aanwijzingen en spoorde leraren aan deze voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen.
Dat doen we in de vrije scholen nog steeds: we zoeken naar een goede combinatie van traditionele en eigentijdse elementen, die samen zorgen voor de ontplooiing van zowel onze leerlingen, als die van onze medewerkers.
Ons onderwijs is verdeeld in periodes en vaklessen. Een aantal vakken wordt alleen in periodes gegeven. Een periode kan je zien als een intensieve cursus, die drie werken lang, elke ochtend wordt aangeboden. De docent werkt in zo'n periode rond een thema, vaak zonder boek en speelt in op de vraag van de groep.
De vaklessen zijn meer zoals in het reguliere onderwijs. In de lestabel van onze school staan ook ambachtsvakken en er is veel aandacht voor creativiteit. Eén van onze uitgangspunten in ons onderwijs is dat we zorgen voor de ontwikkeling van het hele kind: met hoofd, hart en handen.
Meer informatie over ons onderwijs en achtergronden kan je vinden op onze website.

Rudolf Steiner College