Pedagogisch afdelingsassistent

Locatie: Amstelveen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Pedagogisch afdelingsassistent. De Pedagogisch afdelingsassistent verricht de werkzaamheden op één of meerdere afdelingen. De afdelingen wordt geleid door een afdelingsleider. Verder zijn er docenten werkzaam en leerlingen aanwezig. De werkzaamheden bestaan uit;
 
1. Verzuim activiteiten

 • Neemt (telefonisch) (ziek)meldingen van ouders, leerlingen aan;
 • geeft uitvoering aan het absentiebeleid en verricht daartoe absentiecontroles;
 • legt contact met ouders of verzorgers bij verzuim waarbij er geen ziekmelding is;
 • onderneemt proactief actie als verzuim dreigt of anderszins problemen te verwachten zijn;
 • verzamelt, vergelijkt en interpreteert gegevens en beoordeelt de rechtmatigheid van absenties;
 • spreekt leerlingen aan op verzuim, vraagt door naar achtergronden en informeert afdelingsleiders;
 • voert het vastgesteld beleid rond inhaalafspraken voor onterecht gemiste uren uit;
 • voert gegevens omtrent absentie, te laat en lesverwijderingen in het systeem in;
 • vervaardigt overzichten en rapportages en informeert afdelingsleiders, docenten en mentoren;
 • meldt ongeoorloofd verzuim vanuit de Leerplichtwet en onderhoudt contact met leerplichtambtenaar, mentor en afdelingsleider.
 
2. Pedagogische activiteiten
 • Is pedagogisch aanspreekpunt voor leerlingen en verwijst zo nodig intern door naar docent of mentor;
 • handhaaft orde, netheid en rust binnen de school en houdt toezicht tijdens lesuren en pauzes;
 • bevordert proactief positief gedrag bij leerlingen en spreekt hen daarbij aan op ongewenst gedrag;
 • coacht (observeert, corrigeert en complimenteert) leerlingen die de rol van steward vervullen;
 • grijpt conform vooraf gemaakte afspraken in bij pestgedrag en conflictsituaties tussen leerlingen;
 • bespreekt ongewenst gedrag van leerlingen met afdelingsleiders en overlegt over oplegging van sancties;
 • draagt zorg voor de uitvoering van sancties en begeleidt leerlingen bij strafopdrachten;
 • draagt in samenwerking met een collega zorg voor het afsluiten van de school.
 
3. Algemeen ondersteunende activiteiten
 • Organiseert en houdt toezicht bij inhaaltoetsen;
 • begeleidt leerlingen (individuele en kleine groepjes) bij de uitvoering van opdrachten en computergebruik;
 • is conform afspraken en overzichten aanwezig bij spreekavonden, mentoravonden, feesten e.d.;
 • ondersteunt de mentor bij de start van het schooljaar en de introductie van nieuwe leerlingen;
 • bereidt organisatorische en projectmatige evenementen in ondersteunende zin voor;
 • verricht diverse hand- en spandiensten voor de afdelingsleider;
 • overlegt met de eigen leidinggevende over de eigen professionele ontwikkeling;
 • neemt actief deel aan scholings- en professionaliseringsactiviteiten;
 • houdt ontwikkelingen binnen het vakgebied bij.

Functie eisen

Jouw verantwoordelijkheden
Ondersteunen van de afdelingsleider met leerling- en ouderzaken en met de organisatie. Breed inzetbaar, divers takenpakket.
 
Jouw profiel
Werkt graag met kinderen en in een dynamische omgeving. Je bent dienstverlenend, communicatief vaardig, empathisch maar ook consequent en duidelijk in handelen.

Funcite-eisen;
MBO-niveau
Pedagogisch vaardig
Goed kunnen samenwerken
ICT-vaardig.

Amstelveen College


Wie zijn wij?
Het Amstelveen College is een openbare school met circa 1680 leerlingen in Amstelveen. Wij bieden mavo, havo, atheneum en gymnasium aan.
 
Wij dagen leerlingen en medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen. Ons motto is dan ook: Haal het beste uit jezelf en elkaar! Dit doen wij door uitdagende lessen te geven, door het aanbieden van de plusprofielen sport, expressie, ondernemerschap en bètatalent, maar ook door een uitgebreid aanbod van eigentijds onderwijs aan te bieden waarin maatwerk en digitaal onderwijs een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd hebben we besloten dat we volgend schooljaar een smartphonevrije school zijn. Het leren vindt blended plaats; leerlingen hebben zowel boeken als een laptop, zodat gekozen kan worden welke ondersteuning het leren ten goede komt. De leerlingen kunnen in de ochtend kiezen voor een invest-uur. Tijdens het invest-uur krijgen leerlingen extra ondersteuning bij een vak of bij plannen en organiseren. 
 
Wij zijn bezig me de ontwikkeling van een vernieuwend onderwijsconcept waarbij eigenaarschap en maatwerk centrale uitgangspunten zijn.

Amstelveen College