Beeldbegeleiding

De kracht van BEELD Inzetten

Startdatum: donderdag 23 mei

Tijd: 13.30-16.30 uur

4 bijeenkomsten: 

Locatie: Het Schoter

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem.

Doelgroep: Coaches in het onderwijs, zoals coaches van (startende) leraren, schoolopleiders, werkplekbegeleiders. Schoolopleiders, werkzaam op een school in de regio’s Zuid-Kennemerland of Groot-Amsterdam. Twijfel je of jouw school binnen onze regio valt? Bekijk ons scholenoverzicht.

Prijs: –

Informatie: 

Centraal in deze training staat het inzetten van beeld in een coachtraject.

De training is voor onderwijsprofessionals met coachervaring die geschoold willen worden in beeldcoachen en deze begeleidingsmethodiek willen gaan inzetten bij het coachen van (startende) leraren.

In de bijeenkomsten staat beeldmateriaal centraal. Door de beelden te analyseren met behulp gestandaardiseerde kijkwijzers ontstaan nieuwe inzichten in handelingsvaardigheden van de leraar. Deze methodiek leert gebruik te maken van de kracht en de competenties van mensen en van daaruit tot leervragen en werkpunten voor de (onderwijs)praktijk te komen.

Tijdens deze training doe je de eerste basisvaardigheden op die je nodig hebt om begeleiden met beeld in te zetten. Je leert:

  • Beeldmateriaal te analyseren
  • Hoe je uit de beelden positieve punten en verbeterpunten kunt formuleren
  • Hoe je de onderwijsbehoeftes van (startende) leraren in kaart kunt brengen
  • Hoe je het beeldmateriaal effectief gebruikt om een leraar te begeleiden
  • Gesprekken voeren naar aanleiding van beeldmateriaal
  • Doelgerichte feedback te geven met betrekking tot gedrag en handelen.

De training gebruikt een methodiek waarbij kijken, bespreken, betekenis geven en leren/ontwikkelen centraal staan.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur, waarbij in de laatste bijeenkomst de leeropbrengsten van deze training gepresenteerd worden.

Tijdens de bijeenkomsten worden inzichten over beeldcoaching aangereikt en zal er vooral veel geoefend worden met verschillende kijkrichtingen, ook zal er aandacht zijn voor je ervaringen.

Tussen de bijeenkomsten zal je zelf oefenen met het bespreken en duiden van opnamen met behulp van diverse kijkwijzers.

Na afloop van de training ontvang je een certificaat.

 

Voorwaarden voor deelname

De deelnemer:

  • heeft aantoonbare ervaring met coachen van collega’s , startende leraren of studenten
  • kan video opnames maken en beelden selecteren

 Inschrijven of op de wachtlijst? Vul onderstaand formulier in!

Cursus Beeldbegeleiding

  • Lees hier de Algemene voorwaarden